BHV opleiding

Bestaat uit 4 dagdelen van elk 3,5 uur:

2 dagdelen opleiding levensreddende eerste hulp, en 2 dagdelen brand, ontruiming communicatie en alarmering. In beide onderdelen zitten praktijkoefeningen, die tevens het praktijkexamen vormen. Beide onderdelen kunnen worden afgesloten met een theorie-examen. Wanneer men voor beide dagen slaagt, volgt uitreiking van het diploma bedrijfshulpverlener en bhv-pas.

Er is ook een optie om een gedeelte via E-learning te doen, dan heb je 1 praktijkdag en doe je via e-learning de theorie

Lesstof levensreddend eerste hulp (LOTUS aanwezig):

• Gevaarlijke situatie herkennen
• Nemen van juiste maatregelen ten behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer;
• Verplaatsen slachtoffer in noodsituaties
• Nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd;
• Het slachtoffer gerust stellen;
• Op juiste wijze voor deskundige hulp zorgen.
• Cursisten kunnen handelen bij:

 • bewustzijnsstoornissen;
 • ademhalingsstoornissen;
 • bloedsomloopstoornissen;
 • uitwendige bloedingen.

Lesstof brand, ontruiming, communicatie en alarmering:

• wat is brand
• veiligheid (deurprocedure)
• beperken en bestrijden van brand
• brandklassen
• kleine blusmiddelen
• wat is communicatie
• communicatiemiddelen
• alarmeren intern en extern
• veiligheidsvoorzieningen in gebouwen
• vluchtroutes
• ontruimingstactiek en techniek
• externe hulpdiensten begeleiden • Praktijkoefeningen:

 • blussen gasbrand
 • blussen vloeistofbrand
 • blussen vaste stofbrand
 • gebruik blusdeken
 • deurprocedure
 • alarmeren

Cursisten kunnen eerste hulp verlenen bij:

 • shock;
 • uitwendige wonden;
 • brandwonden;
 • botbreuken;
 • oogletsel.

Praktijkoefeningen:

 • Stabiele zijligging
 • Rautekgreep
 • Reanimeren
 • Verband aanleggen

Prijzen:

 • Basisopleiding bhv: Vanaf 130,- pp
 • BHV-e-learning kost €174,- (E-learning thuis en een praktijkdag)
 • Herhaling bhv: vanaf 65,- pp
 • Opleiding kleine blusmiddelen: vanaf 69,- pp
 • Herhaling kleine blusmiddelen: 49,- pp
 • Ontruimingsoefeningen: vanaf 225,- per oefening

Prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief:
Examens, certificaten, diploma's, boeken, enzovoort.

Lunch komt voor rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtgever dient zelf te zorgen voor een geschikt leslokaal en lunchlocatie en een geschikte plaats voor het praktijkdeel blussen.
Voor nadere informatie of een offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.

BHV herhaling

Na het behalen van het diploma bedrijfshulpverlener met de bhv-er jaarlijks op herhalingscursus.
Dit beslaat 1 hele dag, bestaande uit een halve dag herhaling levensreddende eerste hulp, en een halve dag brand, ontruiming en communicatie. Deze herhalingsdag kan vaak aan de wensen van de opdrachtgever aangepast worden, waarbij de verplichte herhalingsstof geïntegreerd wordt.

Opleiding of herhaling kleine blusmiddelen

U kunt er ook voor kiezen om uw bhv-ers alleen op te leiden in het gebruik van kleine blusmiddelen. Hierbij wordt alleen het brandgedeelte van de bhv opleiding gedoceerd, zowel de theorie als de praktijk. Deze opleiding duurt 4 uur, de herhaling duurt 3 uur

Ontruimingsoefening

De oefeningen duren doorgaans 3 uur. Begonnen wordt met de voorbereiding, waarna de daadwerkelijke ontruiming gaat plaatsvinden, geleid door uw eigen bhv organisatie, waarbij de ontruimingsprocedure van uw eigen bedrijf getoetst wordt. Na afloop wordt de ontruiming geëvalueerd.

NB: indien gewenst kunnen de opleidingen ook verdeeld worden over meerdere dagen of avonden. Zo komt het regelmatig voor dat basisscholen de woensdagmiddag gebruiken voor deze trainingen of opleidingen. Desgewenst kan er ook opgeleid worden op zaterdag.