VCA opleiding

Steeds meer bedrijven eisen van hun personeel of contractanten dat zij aantoonbaar veilig kunnen werken.
Daarom verzorgt Pels Brandpreventie ook VCA-opleidingen, zowel basisopleidingen (VCA Basisveiligheid) als VCA voor leidinggevenden (VCA-VOL). Beide opleidingen duren 1 dag, kunnen tegelijk gevolgd worden en worden afgesloten met een staatsexamen. Tijdens het examen is een examinator van de VCA-bank aanwezig.

VCA staat voor "VGM Checklist Aannemers". VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu. De VCA is ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-) chemie en wordt inmiddels ver daarbuiten toegepast.

Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens VCA voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgevingen. Bijvoorbeeld: het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), aan kunnen tonen dat medewerkers worden geïnstrueerd, aantoonbaar toezien op veilig werken, keuren van materieel enzovoort

Voor de organisatie met een VCA certificaat zijn de belangrijkste voordelen:

  • gestructureerde zorg voor VGM zaken
  • motiverend voor de werknemers
  • voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
  • voldoen aan de eis van opdrachtgevers
  • brede en internationale acceptatie
  • onafhankelijke periodieke toetsing
  • niet langer allerlei VGM-controlelijstjes van opdrachtgevers hoeven invullen

Een levend VCA-systeem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Voor opdrachtgevers is het al of niet hebben van een VCA-certificaat een goed selectiecriterium bij het uitbesteden van risicovolle werkzaamheden. Heeft het bedrijf VCA dan is het vertrouwen dat dit werk veilig zal worden uitgevoerd gerechtvaardigd.

Prijzen:

  • VCA opleiding: vanaf 245,- pp.

Prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief:
Examens, certificaten, diploma's, boeken, enzovoort.

Lunch komt voor rekening van de opdrachtgever.
Opdrachtgever dient zelf te zorgen voor een geschikt leslokaal en lunchlocatie en een geschikte plaats voor het praktijkdeel blussen.
Voor nadere informatie of een offerte kunt u altijd contact met ons opnemen.